Przejdź do treści Przejdź do lewego paska bocznego Przejdź do prawego paska bocznego Przejdź do stopki

Autor: Andrzej Zabiegaj

Spotkanie Mikołajowe 2023

W pięknej zimowej scenerii i nowym budynku OSP Bosutów odbyło się spotkanie Mikołajowe dla najmłodszych mieszkańców Bosutów-Boleń. W oczekiwaniu na przybycie Mikołaja najmłodsi uczestnicy wraz z rodzicami mieli możliwość zdobienia pierników, a także oglądać przedstawienie pt. „Przygody szalonego Krecika” oczywiście przy dobrym humorze w zestawie.

Spotkanie Mikołajowe i jego przygotowanie wyglądało następująco:

Koordynacja spotkania wraz z organizacją listy dzieciaków zainicjowane przez Radnego Gminnego, sołtysa oraz członków rady sołeckiej, przygotowanie słodkiego poczęstunku i pierników na warsztaty dla dzieci przez dziewczyny z KGW Bosutów-Boleń oraz odśnieżanie parkingów i przygotowanie miejsca przez druhów z OSP Bosutów.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 14,00 – warsztatami dekorowania pierników pod okiem dziewczyn z KGW Bosutów-Boleń. Dzieci pięknie dekorowały pierniki, a przy tym dobrze się bawiły. W nagrodę wszystkie udekorowane cuda zabrały ze sobą do domu lub zjadły. Część dzieciaków bawiło się gadżetami świątecznymi i także pod okiem jednej z dziewczyn z KGW wykonywały tatuaże świąteczne dla dzieci.

W międzyczasie KGW Bosutów-Boleń pięknie zastawiło stół swoimi wcześniej przygotowanymi słodkościami jako poczęstunek dla dzieci i rodziców

Zbliżała się godzina 16 czyli godzina przedstawienia jak co roku punktualnie zjawiła się Agencja Artystyczna “KANON”. Sala została szybko zaadoptowana przy pomocy druhów OSP Bosutów i teatrzyk mógł rozpoczynać przedstawienie – które wyglądało tak:

Po przedstawieniu nadszedł św. Mikołaj wyczytując dzieci i wręczając drobne upominki każdemu dziecku

W roku 2023 na spotkaniu Mikołajowym była rekordowa frekwencja – bo było niecałe 90 dzieci jest to prawie 40% więcej niż w roku 2022. To efekt pracy wszystkich osób zaangażowanych – rozpoczynając od tworzenia listy, przygotowanie dekoracji, prowadzenie zajęć z piernikami oraz bufetu w trakcie wydarzenia. Wszystkim należą się słowa uznania i szacunku.

Bosutowskie KGW z dofinansowaniem na nowe stroje

19 listopada w remizie strażackiej OSP Bosutów miało miejsce spotkanie promocyjne stroju krakowskiego realizowane w ramach projektu „Odbudowa tradycji noszenia Stroju Krakowskiego – zakup strojów dla KGW sołectwa Bosutów-Boleń”, który był realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększanie aktywności kulturalnej mieszkańców powiatu i ich zaangażowania w życie publiczne poprzez działalność w organizacjach pozarządowych i inicjatywach lokalnych. W jego ramach możliwy był zakup strojów ludowych, połączony z organizacją wydarzeń popularyzujących działalności kół gospodyń wiejskich. KGW sołectwa Bosutów-Boleń otrzymało dotację w wysokości 10 tys. zł., z której sfinansowany został zakup 3 kompletnych strojów.

Uczestnicy spotkania w Bosutowie mieli możliwość zapoznania się z prelekcją dotyczącą historii stroju krakowskiego na terenie gminy, którą wygłosił dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach Mariusz Zieliński. Podsumowano także rok działalności Koła Gospodyń Wiejskich Sołectwa Bosutów-Boleń.

— Bardzo dziękuję za inicjatywę, chęci uczestnictwa w tych spotkaniach i przygotowaniach szczególnie wszystkim paniom, które naprawdę się napracowały — mówiła prezes KGW Bosutów-Boleń Izabela Krawczyk. — Obchodzimy rocznicę istnienia naszego koła i w krótkiej prezentacji zobaczyliśmy jak to z nami było — dodawała. Rocznica została uczczona tortem i gromkim „Sto lat” odśpiewanym przez uczestników wydarzenia.

W spotkaniu wzięli udział: wójt gminy Zielonki Bogusław Król, przewodniczący rady gminy Zielonki Mirosław Golanko, radna gminy Zielonki Zofia Kot, radny powiatu krakowskiego Jarosław Raźny, prezes OSP i sołtys sołectwa Bosutów-Boleń Andrzej Zabiegaj, a także członkowie i sympatycy koła. Wydarzenie poprowadziła prezes KGW Bosutów-Boleń Izabela Krawczyk.

Mikołajki 10 grudzień 2023

KGW sołectwa Bosutów – Boleń

Ochotnicza Straż Pożarna  oraz Radny Gminny, Sołtys i Rada Sołecka –

Zapraszają na:

MIKOŁAJKI 2023

w dniu 10.12.2023 zapraszają na

 ul. Krakowska 46, (nowa remiza) Bosutów od 14-18,00

Program:

1400 – warsztaty zdobienie pierników świątecznych dla dzieci

1600 – Teatrzyk ”Przygody szalonego krecika” i wizyta Św. Mikołaja ( dla uprzednio zapisanych dzieci do lat 10-11)

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia do 6 grudnia

Sławomir Zygmuntowicz t: 502 718 759, E: szygmuntowicz@wp.pl

Walczymy o frekwencję  – zachęcamy do udziału w wyborach

Wójt gminy Zielonki Bogusław Król oraz przewodniczący rady gminy Zielonki ogłosili konkurs na najwyższą frekwencję podczas nadchodzących wyborów. Konkurs wygrają ci mieszkańcy, którzy 15 października najliczniej zagłosują w swoim obwodzie wyborczym (z wyłączeniem DPS Owczary i DPS Batowice). Liczy się frekwencja w wyborach do sejmu i senatu (ta z referendum nie będzie brana pod uwagę). Nagroda wyniesie 30 tys. złotych i może być przeznaczona na bieżące potrzeby mieszkańców.

Jednocześnie informujemy, iż w mieszkańcy sołectwa Bosutów – Boleń będą głosować w nowoutworzonym lokalu wyborczym :

Obwód: 13 Budynek Wielofunkcyjny w Bosutowie, ul. Krakowska 20

Głosowanie odbędzie się 15 października 2023 r. między godziną 7:00 a 21:00

Więcej informacji dotyczących wyborów znajdziemy na stronie Państwowej Komisji Wyborczej :
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/

Dofinansowanie do inwestycji w sołectwie

Jest mi niezmiernie miło poinformować o otrzymanych dofinansowaniach na inwestycje drogowe w sołectwie

 1. dostaliśmy dofinansowanie na dokończenie chodnika z odwodnieniem w Boleniu – 990 tys zł z dofinansowaniem 80%. Środki gminne 300 tys reszta to środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
 2. dostaliśmy dofinansowanie na rozbudowę drogi C3 z Węgrzec do Bosutowa. Całkowita zakładana wartość projektu to 11 449 632,30 zł z czego fundusz pokryje 80% czyli 9 159 705,84 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Otrzymane dofinansowania otrzymaliśmy dzięki staraniom Wójta Gminy Zielonki Bogusława Króla u Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Inwestycje drogowe jakie obecnie są realizowane, a w szczególności obwodnica Krakowa wraz z drogami dojazdowymi zmieni całkowicie rzeczywistość komunikacyjną w gminie, pozwoli zaoszczędzić czas i zwiększy bezpieczęństwo drogowe.Tak duża inwestycja która realizuje się wokół nas bez protestów właścicieli wykupywanych działek, protestów podwykonawców oraz bez praktycznie żadnych protestów mieszkańców bardzo dobrze świadczy o wykonawcy jak i o Ministrze Infrastruktury Andrzeju Adamczyku. Decyzje podejmowane są odpowiednie i trafne czyli odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.

Korzyści dla mieszkańców to oczywiście lepsza komunikacja, większe bezpieczeństwo, dodatkowa droga lokalna wzdłuż autostrady ale tez wzrost cen gruntów i nieruchomości.

Zebranie Wiejskie w dniu 24.09.2023 godz 18.00 nowa remiza ul Krakowska 46

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania,
 5. Przedstawienie wydatków sołectwa oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2024
 6. Podjęcie uchwał budżetowej na rok 2024.
 7. Sprawy bieżące sołectwa.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie zebrania.

Zaproszenie

.. KGW Bosutow Boleń serdecznie zaprasza mieszkańców do kościoła w Węgrzcach na msze dziękczynna , dozynkowa , 15 .08.2023 godz 10 30