Przejdź do treści Przejdź do lewego paska bocznego Przejdź do prawego paska bocznego Przejdź do stopki

Miesiąc: październik 2023

Walczymy o frekwencję  – zachęcamy do udziału w wyborach

Wójt gminy Zielonki Bogusław Król oraz przewodniczący rady gminy Zielonki ogłosili konkurs na najwyższą frekwencję podczas nadchodzących wyborów. Konkurs wygrają ci mieszkańcy, którzy 15 października najliczniej zagłosują w swoim obwodzie wyborczym (z wyłączeniem DPS Owczary i DPS Batowice). Liczy się frekwencja w wyborach do sejmu i senatu (ta z referendum nie będzie brana pod uwagę). Nagroda wyniesie 30 tys. złotych i może być przeznaczona na bieżące potrzeby mieszkańców.

Jednocześnie informujemy, iż w mieszkańcy sołectwa Bosutów – Boleń będą głosować w nowoutworzonym lokalu wyborczym :

Obwód: 13 Budynek Wielofunkcyjny w Bosutowie, ul. Krakowska 20

Głosowanie odbędzie się 15 października 2023 r. między godziną 7:00 a 21:00

Więcej informacji dotyczących wyborów znajdziemy na stronie Państwowej Komisji Wyborczej :
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/

Dofinansowanie do inwestycji w sołectwie

Jest mi niezmiernie miło poinformować o otrzymanych dofinansowaniach na inwestycje drogowe w sołectwie

  1. dostaliśmy dofinansowanie na dokończenie chodnika z odwodnieniem w Boleniu – 990 tys zł z dofinansowaniem 80%. Środki gminne 300 tys reszta to środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
  2. dostaliśmy dofinansowanie na rozbudowę drogi C3 z Węgrzec do Bosutowa. Całkowita zakładana wartość projektu to 11 449 632,30 zł z czego fundusz pokryje 80% czyli 9 159 705,84 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Otrzymane dofinansowania otrzymaliśmy dzięki staraniom Wójta Gminy Zielonki Bogusława Króla u Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Inwestycje drogowe jakie obecnie są realizowane, a w szczególności obwodnica Krakowa wraz z drogami dojazdowymi zmieni całkowicie rzeczywistość komunikacyjną w gminie, pozwoli zaoszczędzić czas i zwiększy bezpieczęństwo drogowe.Tak duża inwestycja która realizuje się wokół nas bez protestów właścicieli wykupywanych działek, protestów podwykonawców oraz bez praktycznie żadnych protestów mieszkańców bardzo dobrze świadczy o wykonawcy jak i o Ministrze Infrastruktury Andrzeju Adamczyku. Decyzje podejmowane są odpowiednie i trafne czyli odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.

Korzyści dla mieszkańców to oczywiście lepsza komunikacja, większe bezpieczeństwo, dodatkowa droga lokalna wzdłuż autostrady ale tez wzrost cen gruntów i nieruchomości.