Przejdź do treści Przejdź do lewego paska bocznego Przejdź do prawego paska bocznego Przejdź do stopki

Miesiąc: sierpień 2022

ZEBRANIE WIEJSKIE Sołectwa Bosutów-Boleń

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw,

Sołtys Sołectwa Bosutów – Boleń zwołuje Zebranie wiejskie Sołectwa Bosutów-Boleń

w dniu 4 września 2022 r. o godzinie 17:00, pierwszy termin.

Zebranie odbędzie się w nowej remizie OSP Bosutów na ul. Krakowskiej.

Remiza OSP Bosutów
Remiza OSP Bosutów ul. Krakowska

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
 5. Przedstawienie wydatków sołectwa oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2023.
 7. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania budynku starej remizy pod sklep spożywczy.
 8. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia terenu sołeckiego na nadajnik telekomunikacyjny.
 9. Przedstawienie propozycji strony sołeckiej.
 10. Sprawy bieżące sołectwa.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:30 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Nadchodzące wydarzenia

There are no events