Przejdź do treści Przejdź do lewego paska bocznego Przejdź do stopki

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu WWW funkcjonującego pod adresem: https://bosutow-bolen.pl/
 2. Właścicielem serwisu jest Sołectwo Bosutów
 3. Operatorem serwisu i administratorem danych osobowych jest Sołectwo Bosutów
 4. Operator serwisu wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: andrzej.zabiegaj@zielonki.pl
 5. Kontakt do technicznego administratora serwisu na poprzez formularz na stronie.
 6. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie.
 7. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  – obsługa zapytań przez formularze kontaktu,
  – prezentacja informacji
 8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  – poprzez dobrowolne wprowadzenie danych w formularzach
  – poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”)

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Wybrane usługi mają zastosowaną autentykację dwuskładnikową, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania.

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Bezpieczeństwo danych. Gwarantuję poufność wszystkich przekazanych danych osobowych. Podejmuję wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych jakie wymagane są przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dokładam należytej staranności by odpowiednio chronić Twoje dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem do nich.

3. Odbiorcy danych

 • zenbox sp. z o.o. usługi serwerowe, w tym usługi poczty elektronicznej
 • google LLC – usługi analityczne Google Analytics oraz usługi poczty elektronicznej
 • osoby będące podwykonawcami usług związanych z rozwojem i wsparciem technologicznym serwisu mogą mieć potencjalnie dostęp do Twoich danych osobowych

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia realnej ochrony danych Operator powołał Inspektora Ochrony Danych.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Andrzeja Zabiegaj adres: ul. Krakowska 20, 32-086 Bosutów, kontakt elektroniczny: andrzej.zabiegaj@zielonki.pl
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 5. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 9. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 10. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5 Informacje w formularzach kontakt

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 5. Kontaktując się za pośrednictwem formularza lub poczty elektronicznej przekazujesz mi swój adres e-mail oraz możesz dodać inne dane osobowe. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu nawiązania kontaktu. Twoje dane przetwarzamy w celu kontaktu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO a zgoda na ich przetwarzanie wynika z zainicjowania tego kontaktu. Pamiętaj, że dane te mogą być przetwarzane po zakończeniu kontaktu w formie archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  Masz prawo wglądu do archiwizowanej korespondencji oraz prawo żądania jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes (np: ochrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi z Twojej strony).
 6. Zapisanie się do newslettera związane jest z przekazaniem adresu e-mail oraz imienia poprzez formularz. Podanie danych jest dobrowolne. Dane te wykorzystujemy do przesyłania CI newslettera a ich podstawą prawną jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jaką wyrażasz podczas zapisywania się. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera jednak nie prowadzi to do wykreślenia Twoich danych z bazy. Będą one nadal przechowywane w systemie mailingowym w celu ewentualnej ochrony przed roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera. Podstawą jest wykazanie wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, co jest moim uzasadniony interesem (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

6. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać archiwizowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: